skip to Main Content
Općina Travnik Dobiva Strategiju Za Mlade

Općina Travnik dobiva strategiju za mlade

Poboljšanje položaja mladih i njihove uloge u društvu te podsticanje da sudjeluju u procesima odlučivanja, osnovni su ciljevi strategije za mlade općine Travnik, koja će važiti od 2019. do 2022. godine, a na čijoj izradi radi Centar za edukaciju mladih…

Back To Top