skip to Main Content
Pokrenute Aktivnosti Za Pristupanje OECD Globalnom Forumu

Pokrenute aktivnosti za pristupanje OECD globalnom forumu

Ministarstvo finansija i trezora pokreće aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH kako bi naša zemlja najkasnije do kraja 2019. godine pristupila OECD Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe i Inkluzivnom okviru za provedbu mjera protiv smanjenja…

Back To Top