skip to Main Content
NSRS O Zakonu O Bankama

NSRS o zakonu o bankama

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) nastavit će danas posebnu sjednicu na čijem dnevnom redu je još devet tačaka, među kojima i Prijedlog zakona o bankama koji je obaveza sadržana i u Pismu namjera uz kreditni aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom.…

Back To Top