skip to Main Content
62b11 Narodna Skupstina

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) nastavit će danas posebnu sjednicu na čijem dnevnom redu je još devet tačaka, među kojima i Prijedlog zakona o bankama koji je obaveza sadržana i u Pismu namjera uz kreditni aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom.

U RS-u su u protekle tri godine propale dvije banke, a novim zakonom se posebno uređuju područja u kojima su prisutne manjkavosti koje je potrebno otkloniti.

Uvode se i brojne novine, koje se prije svega odnose na izradu planova oporavka samih banaka, utvrđuju se mjere za poboljšanje njihovog finansijskog položaja, preduzimanje mjera rane intervencije Agencije za bankarstvo u slučaju značajnog pogoršanja stanja banke, uspostavljanje pravnog sistema za restrukturiranje problematičnih banaka i utvrđivanje nadležnosti Agencije za provođenje ovog postupka.

Odredbe o restruktuiranju banaka uvode se radi preduzimanja mjera koje treba da spriječe ili ublaže nastupanje kriznih situacija kod pojedinačne banke, ali i bankarskog i finansijskog sistema u cjelini, a samim tim i obezbijede efikasno restruktuiranje banke koja ne može ili vjerovatno neće moći da nastavi poslovanje, naveli su iz entitetske vlade.

Kao jedna od novina u Prijedlogu zakona o bankama uređena je faza rane intervencije Agencije u banci, te propisane okolnosti u kojima Agencija može preduzeti jednu ili više mjera u situaciji kada se stanje banke brzo pogoršava, odnosno kada je likvidnost pogoršana, kada raste učešće loših kredita, te se pogoršava koncentracija izloženosti banke.

Poslanici će danas razmatrati i Nacrt zakona o poreskom sistemu RS-a, koji predstavlja novinu u pravnom sistemu tog bh. entiteta.

Nacrtom zakona o poreskom sistemu definisano je da Ministarstvo finasija uspostavlja i vodi Registar poreskih i neporeskih davanja koji sadrži pregled svih pojedinačnih vrsta ovih davanja koja plaćaju pravna i fizička lica u RS-u.

Početni Registar utvrđuje Vlada na prijedlog Ministarstva u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Na dnevnom redu nastavka 21. posebne sjednice je, između ostalih, i Odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2017. godinu u maksimalnom iznosu do 411.100.000 KM.

 

Izvor:FENA

Back To Top