skip to Main Content
RAČUNOVODSTVO – Forenzičko Računovodstvo

RAČUNOVODSTVO – Forenzičko računovodstvo

Pišu: dr. Ibrahim OKANOVIĆ i Nezira ŠUŠNJEVIĆ, dipl. ecc. Zaposleni u forenzičnom računovodstvu moraju imati visoke moralne i profesionalne kvalitete, ali i tehničke uvjete kako bi na što efikasniji i brži način mogli upotrijebiti svoje znanje. Ne umanjujući potrebe forenzičnog…

Back To Top