skip to Main Content
Vlada FBiH: Utvrđene Naknade Za Korištenje Cestovnog Zemljišta

Vlada FBiH: Utvrđene naknade za korištenje cestovnog zemljišta

Potreba za detaljnijim i preciznijim utvrđivanjem visine naknada za korištenje cestovnog zemljišta i postojeće infrastrukture autocesta i brzih cesta razlog je što je Vlada FBiH donijela novu Uredbu o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za…

FIA: Naknade Od 70 I 90 KM Za Finansijske Izvještaje Ne Podliježu PDV-u

FIA: Naknade od 70 i 90 KM za finansijske izvještaje ne podliježu PDV-u

Finansijsko-informatička agencija (FIA) obavještava poslovne subjekte u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao obveznike sačinjavanja i predaje finansijskih izvještaja, da  naknada za prijem, kontrolu, obradu i ovjeru polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja iznosi 70 KM, za izvještaje u elektronskoj formi i…

Hurtić: Predložene Izmjene Zakona Radi Održavanja Fiskalne Stabilnosti

Hurtić: Predložene izmjene Zakona radi održavanja fiskalne stabilnosti

Savjetnik federalnog premijera Zlatko Hurtić izjavio je Feni da će se Predstavnički dom u srijedu, a u četvrtak Dom naroda Parlamenta Federacije BiH po hitnom postupku izjašnjavati o predloženim izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH, koje predviđaju eliminiranje minimalne satnice kao…

Back To Top