skip to Main Content
Računi Elektroprivrede BiH Isključivo Preko BH Pošte

Računi Elektroprivrede BiH isključivo preko BH Pošte

  Federalna vlada obavezala je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da usluge prijema, prenosa i uručenja pismonosnih pošiljki, pisama - računa obavlja isključivo putem JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo kao ovlaštenog javnog poštanskog operatera. Ova obaveza EPBiH proizilazi iz Zakona…

Back To Top