skip to Main Content

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije posavske nastavlja sa svojim aktivnostima edukacije poljoprivrednih proizvođača a u svezi uzgojno – selekcijskog rada u stočarskoj proizvodnji.

Stručna predavanja održat će se 27. travnja, a predviđene su tri teme iz područja animalne proizvodnje i to:„Higijena na farmama“, „Muža krava“ i „Uzgojno selekcijski rad u govedarstvu“.

Predavač je SabahudinTahmaz, dipl.ing. poljoprivrede predstavnik Federalnog zavoda za poljoprivredu iz Sarajeva.

Back To Top