skip to Main Content

Image3

 

Juče je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu održan sastanak između predstavnika PACINNO projektnog tima, predvođenih prof. dr Željkom Šainom, Dekanom Fakulteta i akademikom prof. dr Murisom Čičićem, vođom projektnog tima, i predstavnika Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, g-dina Ammara Miraščije, šefa Odsjeka za nauku u Ministarstvu.

image1

PACINNO je skraćenica za projekat pod nazivom „Platforma za trans-akademsku saradnju u oblasti inovacija“ (Platform for trans-Academic Cooperation in INNOvation) koji se implementira u okviru programa IPA Jadranske prekogranične saradnje (IPA Adriatic CBC). Projekat ima osam partnera, a pored Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu tu su i Univerzitet u Trstu (Italija), Centar za odličnost COBIK (Slovenija), Medicinski fakultet Univerziteta u Rijeci (Hrvatska), Univerzitet u Tirani (Albanija), Institut Mihajlo Pupin (Srbija), Ekonomski fakultet Univerziteta u Podgorici (Crna Gora) i Jonski Univerzitet (Grčka).

Ovo je treća i finalna godina u kojoj se projekat implementira i do sada su ostvareni brojni rezultati od kojih se izdvaja:

(1) istraživanje mikro-odrednica inovacija u kompanijama (tri sveobuhvatne studije koje su u fokusu imale kompanije regiona),

(2) istraživanje makro-odrednica inovacija i analiza nacionalnih inovacijskih sistema (osnovni reuzultat je Jadranska mapa inovacija),

(3) edukacija naučnika iz oblasti menadžmenta i biznisa,

(4) podrška startup-ima i inovatorima,

(5) osnivanje Ureda za transfer tehnologije (Technology Transfer Office) u okviru Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Navedeni sveobuhvatni rezultati projekta su predstavljeni g-dinu Miraščiji, te su prezentirani i zaključci i preporuke do kojih su istraživači i naučnici osam zemalja Jadranske regije došli. Diskutovano je o mogućnostima upotrebe rezultata PACINNO projekta u kreiranju smjernica i politika inovacija, te inovacijskog sistema u Bosni i Hercegovini. Također, planirano je i potpisivanje  dokumenta o saradnji i podršci između ove dvije institucije.

 

Back To Top