skip to Main Content

 

Vlada FBiH  je izmijenila zaključke od 30.12.2015. godine koje se odnose na obustavu konkursnih procedura za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika u organe federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravne osobe, izuzev federalnih ministarstava, te na obustavu zaključivanja svih ugovora o djelu.

Današnjim zaključkom je raniji rok do kojeg ne smije biti novih primanja državnih službenika i namještenika, odnosno sklapanja ugovora o djelu, s 31.3.2016. produžen do 30.6.2016. godine.

Back To Top