skip to Main Content

 

Federalna vlada je izmijenila Uredbu o poticanju zapošljavanja, u skladu sa zaključcima s 45. sjednice održane 18.3.2016. godine nakon što je razmatrala informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o njenoj primjeni. Tada je konstatovano da Federalni zavod za zapošljavanje ukazuje na poteškoće u provedbi Uredbe, jer neka rješenja ostavljaju prostora za različita tumačenja i stvaraju problem u njenoj primjeni.

Izmjenom Uredbe sada je preciyirano da subvenciju može ostvariti poslodavac koji u posljenjih osam mjeseci prije objave javnog poziva (umjesto dosadašnje definicije “do potpisivanja ugovora”) za poticaj zapošljavanja nije smanjio broj zaposlenih s liste osiguranih osoba.

Objava javnog poziva je nova odredba (umjesto dosadašnje 31.3.2015. godine), kojom je označen početak dvostrukog perioda novog zapošljavanja u kojem poslodavac ne može smanjiti broj zaposlenih.

Ukoliko osoba, koja je ostvarila subvenciju na samozapošljavanje, tokom njenog korištenja i još najmanje isti period nakon isteka tog roka prestane s registriranom djelatnošću na osnovu koje je to pravo ostvarila, dužna je u roku od tri dana nakon prestanka rada o tome obavijestiti kantonalnu službu. Dakle, dosadašnja definicija “nakon isteka dvostrukog perioda od dana dobijanja subvencije” zamijenjena je s “još najmanje isti period nakon isteka tog roka”. Istom definicijom proširen je član Uredbe koji se odnosi na obaveze poslodavaca u slučaju neispunjenja ugovornih obaveze.

Članu 15. Uredbe (o osiguranju povrata sredstava u slučaju neispunjenja uslova za korištenje subvencije) dodan je stav po kojem Federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje mogu s poslodavcem potpisati ugovor za više osoba, ukoliko kao osiguranje povrata sredstava na ime subvencije dostavi onoliki broj mjenica za koliko osoba traži subvenciju.

Back To Top