skip to Main Content

U Energetici Najbolja Slovenija Najgore Hrvatska I Bih 1427311020

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku bruto proizvodnja električne energije u FBiH u decembru  2015. godine iznosila je 830 GWh, dok je  u istom mjesecu 2014. godine iznosila 914 GWh.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u dvanaestom mjesecu 2015. godine iznosila je 369.132 tone, dok je u istom mjesecu 2014. godine iznosila 322.868 tona.

Proizvodnja lignita u decembru  2015. godine iznosila je 181.443 tone, a u istom mjesecu godinu ranije 174.781 tonu.

Proizvodnja koksa je u decembru  2015. godine  iznosila 50.513 tona, dok je u decembru 2014. godine iznosila 86.257 tona. (Poslovne novine)

Back To Top