skip to Main Content

 

Ambasador Francuske u BiH NJ.E. Claire Bodonyi posjetila je Agenciju za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) i razgovarala sa direktorom Gordanom Milinićem o mogućnostima za poboljšanje ekonomske suradnje između dvije zemlje.

Na sastanaku je konstatirano da je u BiH registrirano nekoliko francuskih investicija od kojih je najznačajnija investicija grupacije „Lactalis“, da nekoliko bh. firmi rade za francuski modni brend Pierre Cardin i Mephisto, te  da je i dalje nivo francuskih investicija jako nizak.

Ambasadorica Bodonyi je istakla da nažalost francuski investitori nisu previše zainteresirani za investiranje u BiH jer smatraju da je poslovni ambijent kompliciran, da pravni sistem ne ulijeva sigurnost, da je prisutna korupcija i da je bh. tržište malo. Također je navela da je imala veliki broj sastanaka sa nadležnim institucijama u BiH sa ciljem poboljšanja ekonomske suradnje i da ti sastanci nisu dali odgovarajuće rezultate zbog nedovoljne aktivnosti bh. sugovornika da poboljšanju određene stvari u zemlji.

Direktor Milinić je informirao ambasadoricu o aktivnostima Agencije na podršci stranih investitora i uspostavljanju kontakata sa potencijalnim investitorima, kao i o ostvarenoj suradnji sa stranim ambasadama i privrednim udruženjima u BiH. Kroz tzv. „Aftercare“ aktivnosti,  FIPA preduzima aktivnosti na unapređenju poslovnog ambijenta i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim ministarstvima.

Dogovoreno je da  Ambasada Francuske i FIPA zajednički organizuju aktivnosti na povećanju nivoa francuskih investicija u BiH. U saradnji sa  francuskom agencijom za investicije „Business France“ i privrednim asocijacijama organizirat će se susreti sa potencijalnim investitorima za realizaciju projekata u BiH, a iskoristiće se i predstojeći sajmovi i biznis forumi. Ambasada će u suradnju uključiti i nekoliko francuskih regiona čija je privreda komplementarna sa bosanskohercegovačkom.

Back To Top