skip to Main Content

FIPA na " Prvom poslovnom skupu kozaračke dijaspore"

Predstavnica Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini-FIPA-e doc.dr Maida Bećirović učestvovala je  na " Prvom poslovnom skupu kozaračke dijaspore"  u Kozarcu. Organizatori skupa su USAID, UNDP i Grupacija „Naša perspektiva“. Na ovom poslovnom skupu učestvuje više od…

Back To Top