skip to Main Content
Utvrđen Nacrt Zakona O Advokaturi Federacije BiH

Utvrđen Nacrt zakona o advokaturi Federacije BiH

Vlada FBiH utvrdila je danas Nacrt zakona o advokaturi Federacije BiH. Razlog za donošenje ovog zakona je definiranje kvalitetnog pravnog okvira za obavljanje advokatske djelatnosti. Trenutno važeći Zakon o advokaturi u FBiH donesen je 2002. godine i do sada je…

Back To Top