skip to Main Content
POREZI – Javni Prihodi I Porezne Obaveze

POREZI – Javni prihodi i porezne obaveze

Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc. U Federaciji BiH potrebno je izvršiti smislenu rekonstrukciju i reformu u pogledu eliminisanja pojedinih “javnih prihoda”, a posebno određenih naknada i članarina o kojima se u nekoliko navrata godinama unazad negativno određivao i Ustavni sud…

Back To Top