skip to Main Content
U Općini Ravno Provodi Se Projekt Komasacije

U Općini Ravno provodi se projekt komasacije

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović posjetio je Općinu Ravno s ciljem uvida u stanje realizacije projekta komasacije u Popovu polju. Naime, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne je u saradnji sa Upravom za geodetske i…

Elektroprivreda HZHB Se Pridružila Akciji Za Obnovu Močvara Hutova Blata

Elektroprivreda HZHB se pridružila akciji za obnovu močvara Hutova blata

Privremenim obustavljanjem rada hidroelektrane Čapljina te otvaranjem zatvarača u koritu Trebišnjice i puštanjem vode u ponor Doljašnica u Popovom polju, Elektroprivreda HZHB omogućila je WWF-u puštanje biorazgradivog obilježivača, kako bi se utvrdile podzemne veze ponora Popova polja i močvara Hutova…

Back To Top