skip to Main Content
Preventivnim Mjerama Do Smanjenja Rizika Od Poplava U Opštini Brod

Preventivnim mjerama do smanjenja rizika od poplava u opštini Brod

Danas je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u sklopu projekta “Inicijativa za smanjenja rizika od katastrofa”, u saradnji sa Opštinom Brod, Ministarstvom sigurnosti BiH, Oružanim snagama BiH i EUFOR-om započeo radove na sanaciji i revitalizaciji Glavnog kanala broj 2 za…

Back To Top