skip to Main Content
Očekuju Se Dobri Prinosi Kukuruza U RS-u

Očekuju se dobri prinosi kukuruza u RS-u

  U Republici Srpskoj (RS) ove godine kukuruzom je zasijano  oko 142 hiljade hektara površina, a očekuje se oko  5,5 tona prinosa po hektaru. Po podacima Zavoda za kukuruz Poljoprivrednog instituta RS-a, površine zasijane silažnim kukuruzom su manjeg obima u…

Back To Top