skip to Main Content
Peradari Iz BiH Spremni Za Tržište Evropske Unije

Peradari iz BiH spremni za tržište Evropske unije

USAID/Sweden FARMA 2 Projekat podržao je izradu Nacrta Vodiča dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela u klaonicama i rasjekaonama pilećeg mesa te organizaciju javnih konsultacija. Završne javne konsultacije o temi izrade Vodiča dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela…

Back To Top