skip to Main Content
U Općini Ravno Provodi Se Projekt Komasacije

U Općini Ravno provodi se projekt komasacije

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović posjetio je Općinu Ravno s ciljem uvida u stanje realizacije projekta komasacije u Popovu polju. Naime, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne je u saradnji sa Upravom za geodetske i…

Back To Top