skip to Main Content
Održan Sastanak Pododbor Za Hranu Asocijacije OCV-a

Održan sastanak Pododbor za hranu Asocijacije OCV-a

  Pododbor za hranu Asocijacije akreditovanih tijela za ocjenjivanje usklađenosti, certifikaciju i verifikaciju Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, koji je održan 16.02.2017.godine u prostorijama Komore u Sarajevu, razmatrao je problematiku i regulativu vezanu za ovu oblast. Članovi Podobora zaključili su,…

Back To Top