skip to Main Content

Feroelektro

Vlada FBiH donijela je Odluku o sazivanju vanredne Skupštine dioničara „Feroelektra“ d. d. za 28. 4. 2016. godine u 15 sati, u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH, u Sarajevu.

Na dnevnom redu ove skupštine je, između ostalog, razmatranje i donošenje odluke o razrješenju dužnosti sva tri člana Nadzornog odbora „Feroelektra“, zbog odbijanja usvajanja Godišnjeg izvještaja Društva za 2014. godinu s Finansijskim izvještajem, kao i izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Predviđeno je poništenje odluke o privremenom imenovanju tri člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, usvojene na Skupštini 19. 9. 2015. godine, te donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora. Planirano je i donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta „Feroelektra“.

U obrazloženju odluke navodi se da upravljanje društvom i dalje vrši Nadzorni odbor i Uprava u sastavu koji je odredio bivši privatizacijski većinski vlasnik, a koji ne pokazuje bilo kakav vid odgovornosti prema Federaciji BiH, kao većinskom dioničaru. Nadalje, postoje ozbiljni razlozi za uvjerenje da se nezakonito produžavanje situacije u kojoj faktički dioničkim društvom upravlja delegitimirani bivši privatizacijski vlasnik, vrši sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi, kao i radi prikrivanja nezakonitog djelovanja Nadzornog odbora i Uprave. To je predmet istrage koju vodi Kantonalno tužilaštvo Sarajevo, po čijem prijedlogu je Kantonalni sud u Sarajevu donio Naredbu kojom se zabranjuje korištenje, otuđenje i dalje raspolaganje imovinom „Feroelektra“ do okončanja krivičnog postupka.

 

Back To Top