skip to Main Content
  • Pretplatu na elektronska i printana izdanja možete izvršiti putem našeg web shop-a, emailom, ili faksom
  • Pretplata se automatski nastavlja za narednu godinu ako nije odjavljena do 15. novembra tekuće godine.
  • Fakturisani iznos na ime godišnje pretplate dužni ste uplatiti na žiro-račun u roku 8 (osam) dana od prijema fakture.
  • Dostava lista/knjige će početi nakon prijema uplatnice – dokaza o izvršenoj pretplati na označeni račun.
  • Ukoliko se cijena nekog od naših izdanja poveća u toku pretplatničkog perioda, pristajemo na novu cijenu počev od narednog broja, a eventualnu razliku na ime pretplate izmirićemo u roku 10 dana.
  • U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.
Back To Top