skip to Main Content

Nakon uspješne konferencije 2015. godine u Minhenu, njemačke firme ponovo traže dobavljače iz BiH i regije

U okviru zajedničke organizacije njemačkih vanjskotrgovinskih komora (AHK) i njemačke Savezne asocijacije za upravljanje materijalima, nabavku i logistiku (BME), upućujen je poziv firmama iz Bosne i Hercegovine da učestvuju u B2B-projektu: „Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u državama Zapadnog Balkana 2016“.

Podstićući saradnju sa balkanskim tržištem dobavljača koje ima veliki potencijal, inicijatori projekta žele aktivno doprinijeti povećanju privrednih aktivnosti u regionu. Koncept projekta se bazira na „B2B – matchmaking platformi”, a podrazumijeva održavanje jednodnevne konferencije u Dortmundu, na kojoj će se odabrane firme iz BiH i ostalih zemalja Zapadnog Balkana sastati sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ove regije, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz traženih djelatnosti poslovanja kao što su metaloprerađivačka industrija, strojogradnja i proizvodnja opreme, proizvodnja dijelova za automobilsku industriju, ljevaonice-odljevci i obrada, proizvodnja pokretnih traka i dijelova, hardware, industrija namještaja itd.

Rok za dostavu prijava za učešće u ovom projektu je 22. 04. 2016. godine, a više informacija o inicijativi te uslovima učešća objavljeno je na web stranici Predstavništva njemačke privrede u BiH.

Back To Top