skip to Main Content

Dvodnevni Samit 100 biznis lidera jugoistočne Evrope, čija je glavna tema digitalna transformacija, održan je u Beogradu. Samit 100 je okupio najistaknutije poslovne lidere Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije i predstavnike država iz regiona. Pokrenuli su ga Srpska asocijacija menadžera (SAM), Udruženje menadžera Slovenije (ZM) i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP). Bosna Bank International (BBI) i njen direktor Amer Bukvić, od samog pokretanja ove incijative bili su uključeni u ove aktivnosti kako bi na jednom mjestu okupili vodeće poslovne ljude iz regiona. Uvezivanjem privrednika regiona u građevinski konzorcij „Feniks“, BBI banka je  realizirala misiju Sarajevo Business Foruma- „Jedan region, jedna ekonomija“.

Kasnije su se ovoj inicijativi pridružili i ostali biznis partneri iz regiona – Atlas fondacija iz Crne Gore, Alkaloid iz Makedonije i ASA Group iz BiH.
Na 7. Samitu, koji se održava u Beogradu  će se diskutovati  o temema kao što je digitalna revolucija 4. 0 i novim tehnologijama sa kojima se susrećemo svaki dan, poput klaud bejz tehnologija, 3D štampača koji su u primjeni i u medicini i slično.

Iz Bosne i Hercegovine, Samitu 100 prisustvuju predstavnici Bosna Bank International (BBI),  ASA Group, AS Holdinga, te Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

„BBI banka i putem Sarajevo Business Foruma, vodeće investicijske konferencije u Jugoistočnoj Evropi, radi na ekonomskom uvezivanju regije i privlačenju stranih investicija. Zajedničkim naporima i vezama koje imamo sa svijetom, nastupajući kao jedinstveno tržište, možemo postati konkurentni u svijetu i zanimljiva destinacija za privlačenje stranih investicija“, izjavio je Dino Selimović, direktor Marketinga i komunikacija BBI banke.

Mjereno ekonomskim parametrima digitalna transformacija doprinosi efikasnosti rada kompanija zato što je digitalizacija nešto što olakšava svakodnevni rad.
“Osnovni kriterijum kod poziva za učesnike Samita jeste da su kompanije regionalne, zato što govorimo o regionalnoj inicijativi. Vjerovatno bi mogli da napravimo i samit 500 biznis lidera ako ne bi imali stroge kriterijume”, rekla je Stanka Pejanović, predsjednica UO Samita100.

Samit 100 biznis lidera  zamišljen je kao platforma za privredno povezivanje i konkretan doprinos biznis lidera političkim naporima za unapređenje ekonomske saradnje i konkurentnosti regiona. Namjera organizatora je da se na zajedničkom susretu biznis lidera i državnika otvore perspektive jačanja konkurentnosti nacionalnih ekonomija, konkurentskog potencijala čitave Jugoistočne Evrope, a time i povećanja kvaliteta života u regionu.

Back To Top