skip to Main Content

 

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj 34. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dala saglasnost na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade FBiH i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. U ime Vlade, za potpisivanje Sporazuma ovlašten je federalni ministar pravde Mato Jozić.

Riječ je o Sporazumu postignutom na sastanku pregovaračkih timova Vlade FBiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti, javnim ustanovama u FBiH, održanom 23.3.2016. godine.

Federalna vlada se, također, izjasnila o amandmanima na prijedloge Zakona o radu i Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koje je podnio delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Aner Žuljević.

Back To Top