skip to Main Content

UGOVORENA MEĐUNARODNA NADLEŽNOST U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM PREDMETIMA

65,00 KM

NOVO U PRODAJI

  • cijena-u-eur: 60,00
Kategorija:

Opis

Autor:
Doc. dr. sc. Adis Poljić

Recenzenti:
Prof. dr. Jasmina Alihodžić,
redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Dr. sc. Hamid Mutapčić,
vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Knjiga predstavlja rezultat akademskog i praktičnog djelovanja njenog autora koji je svoje pravničko djelovanje od preko 10 godina kao nosioca pravosudne funkcije sažeo u ovo značajno djelo. Upravo akademski i praktičan rad je omogućio autoru da u knjizi napravi spoj procesnog međunarodnog privatnog prava i građanskog procesnog prava, na koji način je u cijelosti obuhvatio materiju ugovorene međunarodne nadležnosti.

Nadležnost suda za rješavanje sporova dobija posebno na značaju kada su stranke ne samo iz različitih država, već i sa različitih kontinenata. U cilju olakšavanja vođenja sporova i ostvarivanja prava sve veći značaj dobija autonomija volja stranaka u pogledu odabira nadležnog suda. Može se pretpostaviti da će u budućnosti svaki ugovorni odnos sadržavati i klauzulu o izboru nadležnoga suda. Za Bosnu i Hercegovinu (BiH) posebno su značajne aktivnosti Haške konferencije za međunarodno privatno pravo (Haška Konferencija) čije pravne instrumente BiH može ratifikovati, kao i pravila Evropske unije (EU) s obzirom na namjeru BiH da postane članica EU.

U svom radu autor se služio karakterističnim pravnim metodama analize teksta – pravno dogmatički i sistematski metod tumačenja, koji predstavljaju najvažnije postupke naučne obrade u ovakvoj vrsti pravnih djela. Vrijednosti knjige, naročito doprinosi obilato citiranje i pozivanje na odluke sudova. Kada je to bilo umjesno i potrebno, autor je upotreblјavao uporednopravni metod, a na pojedinim mjestima i historijskopravni i sociološkopravni metod. Nisu izostala ni kritička razmatranja o zakonskom tekstu i mogućnostima njegovog pobolјšanja i harmonizacije sa propisima Evropske unije.

Zahvalјujući ovim obilježjima, knjiga ima odlike naučnog djela sa širokom primjenom u praksi. Ona je u prvom redu namijenjena profesorima i saradnicima na fakultetima, sudijama, advokatima, javnim pravobraniocima, pravnicima u privredi, bankama i osiguravajućim društvima, pravnim savjetnicima, kao i svim drugima koji se bave međunarodnim privatnim pravom.

Izdanje: 2023. godina
Format: B5 – 304 stranice

Preuzmi sadržaj knjige

Back To Top