skip to Main Content

ZBIRKA SUDSKIH ODLUKA IZ KRIVIČNOPRAVNE MATERIJE (KNJIGA DRUGA)

135,00 KM

  • cijena-u-eur: 120
SKU: 000040 Kategorija:

Opis

Autori: prof. dr. Miodrag N. Simović, Haso Tajić i Vladimir M. Simović

Zbirka sudskih odluka iz krivičnopravne materije (knjiga druga) sadrži potpuno nove sentence iz krivičnog (materijalnog i procesnog) prava. U Zbirci su, pored ostalih, obuhvaćene odluke Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH, kao i odluke drugih sudova koje su od značaja za primjenu krivičnog zakonodavstva. Sve sentence su podijeljene u više oblasti, a na kraju je dat abecedni registar pojmova koji će pomoći u pronalaženju željenih odluka.
Zbirka je namijenjena, prije svega, praktičarima, onima koji treba da primjenjuju zakon, ali može poslužiti i krivičnopravnoj teoriji i studentima prava.

Format B5 – strana 1156

Back To Top