skip to Main Content

REVIZIJA UČINKA U JAVNOM SEKTORU

50,00 KM

  • cijena-u-eur: 40
SKU: 00070 Kategorija:

Opis

Autori: doc. dr. sci. Ibrahim Okanović i Zineta Redžepagić

Recenzenti: prof. dr. sci. Aziz Šunje i prof. dr. sci. Aida Habul

„Koristeći najnovije spoznaje iz teorije i prakse nekih zemalja koje su već odavno uvele reviziju učinka, kao i osobna iskustva autora, koji su bili direktni sudionici u projektu uvođenja revizije učinka u BiH, te su aktivno sudjelovali u realizaciji prve revizije učinka u BiH, ova knjiga obrađuje vrlo aktualnu tematiku i njenu empirijsku primjenu u revizorskoj profesiji.
Knjiga je podijeljena na sedam poglavlja kroz koja nas autori znalački i postepeno uvode u pomenutu problematiku. U tekstu se na sveobuhvatan i sistematičan način obrađuju temeljne postavke revizije učinka u javnom sektoru, dajući cjelovitu sliku o razvoju samog koncepta i njegovoj primjeni u poslovnoj praksi državnih institucija. Teorijska znanja, upotpunjena praksom, cjelovito i kompetentno ističu važnost i koristi od uvođenja revizije učinka, kao sredstva za vrednovanje uspješnosti javnog sektora i stvaranja mogućnosti da sveukupna javnost ima uvid i kontrolu u trošenje javnog novca.
Ova knjiga ima za cilj proširenje znanja o reviziji učinka i njenim teorijskim i metodološkim pristupima provođenja. Obrazlažući ciljeve i principe na kojima se zasniva, autori ističu da revizija učinka svoj fokus usmjerava na ekonomičnost, efikasnost i efektivnost poslovanja („3E“) u državnim institucijama. Ona ispituje i procjenjuje ova tri pitanja, te na taj način doprinosi boljoj potrošnji javnih sredstava, boljim javnim uslugama i boljoj odgovornosti menadžmenta“.

Format B5 – 272 strane

Back To Top