skip to Main Content

PRIMJENA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FBIH SA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA

81,00 KM

  • cijena-u-eur: 70
SKU: 000065 Kategorija:

Opis

Riječ je o stručnom priručniku koji će koristiti ne samo menadžmentima poslodavaca i isplatilaca dohotka već i pravnim ili fizičkim licima – poduzetnicima, knjigovodstvenim servisima, računovođama / knjigovođama, revizorima, finansijskim policajcima, poreznim inspektorima, istražiteljima, tužiocima i drugim državnim službenicima koji vrše nadzor, obavljaju inspekcijske kontrole ili provode istrage u vezi sa zakonitim obračunom poreza na dohodak, advokatima, zdravstvenim i drugim zanimanjima i obrtima koji obavljaju samostalnu i zajedničku djelatnost, rezidentnim i nerezidentnim poreznim obveznicima koji su dužni da sami podnose odgovarajuće specifikacije i prijave Poreznoj upravi, profesorima, asistentima i studentima na fakultetima koji izučavaju sistem direktnih poreza, društvima i drugim subjektima koja imaju sjedište u Federaciji BiH, a zaposlenici im se nalaze u Republici Srpskoj iIi Brčko Distriktu, organizatorima savjetovanja, seminara i simpozijuma o oporezivanju dohotka i inim zainteresiranim za ovu oblast.

Autori odgovaraju na brojna pitanja proizašla iz različitosti pojedinih zakona i podzakonskih propisa, uključujući i stavove Federalnog ministarstva finansija i mišljenja Porezne uprave tokom 2009. godine.

Priručnik dolazi u pravo vrijeme, tj, neposredno prije predaje godišnjih izvještaja i prijava o oporezivanju dohotka nakon proteka poreznog perioda (kalendarske godine), a sadrži mnoge praktične primjere o načinu obračuna, uplata, iskaza i prijava akontativnih i godišnjih poreza na ostvareni dohodak rezidentnih ili nerezidentnih poreznih obveznika da zakonski utvrde i popune odgovarajuće obrasce.

Format B5 – 300 strana

Back To Top