skip to Main Content

ZALOŽNO PRAVO U PRAKSI

73,00 KM

  • cijena-u-eur: 65
SKU: 000025 Kategorija:

Opis

Priredili prof. dr. Duško Medić i Haso Tajić, publicista

Knjiga sadrži sudsku praksu iz oblasti založnog prava sistematizovanu u sedam cjelina: založno pravo na pokretnim stvarima, na pravima, na nekretninama (hipoteka), zaštita založnih povjerilaca u izvršnom postupku, zaštita založnih (razlučnih) povjerilaca u stečajnom posupku, instituti slični založnom pravu (pravo retencije, kaucija, fiducijarni prenos vlasništva) i prilozi.
Zbirka sadrži odluke donesene u BiH, ali i odluke sudova država nasljednica bivše SFRJ, pa čak i odluke američkih ili engleskih sudova (npr. kod hipoteke na brodu). Odluke sudova izvan BiH, pogotovo one sa područja bivše SFRJ mogu korisniku biti od izuzetne pomoći.
U dijelu pod naslovom „Prilozi” date su odredbe svih zakona relevantnih za založno pravo koji se primjenjuju u entitetima BiH (ZOVO, ZOO, Okvirni zakon o zalogama, Zakon o stvarnim pravima, Zakon o izvršnom postupku, Zakon o stečaju, Zakon o zemljišnim knjigama), čime uz zbirku sudskih odluka čitalac ima i sve relevantne propise na jednom mjestu.
Značaj ove Zbirke je i u tome što sadrži odluke iz oblasti koja tek u procesu tranzicije postaje aktuelna i dobiva na praktičnom značaju u BiH, pri čemu zakonodavac nije u velikom dijelu izvršio potpune izmjene, a doktrina se založnim pravom generalno, odnosno konkretnim pitanjima založnog prava počela intenzivno baviti tek od 2000 godine. U ovoj oblasti svi pravnici u BiH moraju nadoknaditi enorman deficit i to u kratkom vremenu, jer je značaj kredita i osiguranja kredita u jednoj tranzicijskoj ekonomiji enorman, pa je i knjiga pod naslovom Založno pravo u praksi više nego dobrodošla u BiH.

Format B5 – Strana 538

Back To Top