skip to Main Content

USTAVNO-PRAVNA I INSTITUCIONALNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI U POSTDEJTONSKOM PERIODU

25,00 KM

  • cijena-u-eur: 20
SKU: 000046 Kategorija:

Opis

Autor mr. sci. iur. Šahbaz Džihanović

Knjiga tretira ona čovjekova prava koja se u nauci često definišu kao univerzalna i moralna prava. Radi se o posebnoj vrsti prava, koja moraju biti oslonjena na moral i pravdu, pa su stoga, u određenom smislu, iznad države, ali i sa njenom obavezom da ih poštuje i štiti – bilo u smislu njenog ograničavanja i suzdržavanja, bilo potrebom njenog konkretnog djelovanja.

Sistematizovana je u 11 dijelova: Uvod; Okolnosti rata u periodu 1991. – 1995. godine i intervencija međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini; Ljudska prava u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine; Ljudska prava u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine i aneksima Dejtonskog mirovnog sporazuma; Institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini prema Dejtonskom mirovnom sporazumu; Izborni sistem i ljudska prava; Institucije međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, OHR – Ured visokog predstavnika; Ustavnopravna i institucionalna zaštita ljudskih prava u entitetima BiH; Ljudska prava u lokalnoj zajednici; Nevladine organizacije i ljudska prava, te Zaključna razmatranja, što će biti od koristi stručnoj i široj javnosti.

Back To Top