skip to Main Content

KOMENTAR ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

125,00 KM

  • cijena-u-eur: 130
SKU: K171 Kategorija:

Opis

Autor: Mensur Hadžimusić

 

Knjiga na sistematičan, cjelovit i originalan način daje prikaz svih pravnih formi privrednih društava, nudeći objašnjenja za svaki pojedini član Zakona i praktične upute za većinu pravnih pitanja sa kojima susreću zaposleni u privredi.

U Komentaru je iskazano veliko praktično poznavanje važnih pitanja tumačenja i primjene odredbi Zakona o privrednim društvima u ostvarivanju upravljačkih prava u društvima kapitala, kako u sadržajnom tako i u kvalitativnom smislu.

Poseban kvalitet ovog komentara su dati primjeri najvažnijih općih i pojedinačnih akata, koje je autor, ulažući poseban trud, nastojao prilagoditi što većem broju pravnih situacija.

Komentar će, nedvojbeno, olakšati adekvatnu primjenu pravnih pravila i ustanova koje uređuje Zakon o privrednim društvima.

Knjiga je namijenjena, prije svega, poslodavcima – upravama društava, pravnicima u stručnim službama privrednih društava i javnih preduzeća, advokatima, notarima, kao i svim ostalim stručnim zaposlenicima koji se u svakodnevnom radu susreću sa materijom privrednog prava.

 

 

Back To Top