skip to Main Content

PRIRUČNIK ZA ORGANIZOVANJE ZAŠTITE OD POŽARA I VATROGASTVA U PRAVNIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

41,00 KM

SKU: 000094 Kategorija:

Opis

Autor:
Milenko LEPUŠINA, dipl. pravnik

Priručnik obrađuje sva pitanja koja po Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu spadaju u nadležnost pravnih lica u oblasti privrede i društvenih djelatnosti u Federaciji BiH. Sadrži deset poglavlja (dijelova) koji predstavljaju ukupnu materiju u oblasti zaštite od požara i vatrogastva.
Prvi dio se odnosi na pitanja značajna za vršenje poslova zaštite od požara i vatrogastva u pravnim licima. Drugi dio je posvećen pravima i dužnostima (obavezama) pravnih lica u ovoj oblasti, a treći i četvrti dio se odnosi na sadržaj i način vršenja obaveza, odnosno ostvarivanja prava pravnih lica i zaposlenika u ovoj oblasti. Peti dio obrađuje sadržaj pravilnika o zaštiti od požara i vatrogastvu, a u šestom dijelu je dat ogledni (instruktivni) primjerak ovog pravilnika. Sedmi dio se odnosi na sadržaj i način izrade plana procjene ugroženosti od požara, a osmi dio na sadržaj i način izrade plana zaštite od požara u pravnom licu. U devetom dijelu su date zaključne konstatacije u vezi sa pitanjima obrađenim u priručniku, a u posljednjem dijelu dati su propisi potrebni za vršenje poslova obrađenih u ovom priručniku.
Priručnik predstavlja unifikaciju koja može pomoći svim kadrovima koji se u pravnim licima bave poslovima zaštite od požara i vatrogastva, rukovodnim i drugim organima odgovornim za oblast zaštite od požara i vatrogastva, zatim u organima uprave civilne zaštite i štabovima civilne zaštite opština, gradova, kantona i Federacije BiH, inspekcijskim službama i svim drugim subjektima koji se u radu susreću sa ovom materijom.

Format B5 – 280 strana

Back To Top