skip to Main Content

KOMENTAR ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU FBiH

92,00 KM

  • cijena-u-eur: 85
SKU: 000066 Kategorija:

Opis

Pored teorijskog razmatranja i objašnjenja temeljnih instituta izvanparničnoga postupka i mišljenja drugih autora o njihovoj primjeni, Komentar sadrži i odgovarajuće primjere iz sudske prakse s ciljem povezivanja ovih instituta s praktičnim radom. Stoga će biti od velike koristi sucima, odvjetnicima, notarima, tužiteljima i pravobraniteljima, zaposlenicima u centrima socijalne skrbi, matičarima, pravnicima u gospodarstvu i upravi, studentima pravnih fakulteta, kao i inozemnim pravnim i fizičkim osobama u potpunijem upoznavanju mogućnosti zaštite i ostvarivanja njihovih prava u (F)BiH.

Kako postoje i drugi (posebni) izvanparnični postupci koji nisu uređeni odredbama Zakona o izvanparničnom postupku, već su uređeni posebnim zakonom ili u okviru zakona kojim se uređuju materijalnopravna pitanja, u prilogu komentara dat je prikaz sudske prakse za neke od tih izvanparničnih postupaka (priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka, upis gospodarskih subjekata u sudski registar, zemljišnoknjižni postupak i sl).

Format B5 – 846 strana

Back To Top