skip to Main Content

„POSLOVNO PRAVO – OSNIVANJE, NATJECANJE, PRESTANAK POSLOVNIH SUBJEKATA“

30,00 KM

  • cijena-u-eur: 19,00
SKU: 000078 Kategorija:

Opis

Autor:
prof. dr. sc. Edin Rizvanović

Recenzenti: dr. sc. Šefkija Čović, profesor emeritus Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dr. sc. Hajro Kofrc, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Autor je u radu dao cjelovit prikaz poslovnog sistema Bosne i Hercegovine. Na ovaj način omogućio je svima onima koji su po bilo kom osnovu vezani za poslovni sistem, a i studentima da na jednom mjestu nađu opće podatke o poslovnom statusnom pravu, koje sagledava kroz analizu pozitivnih nacionalnih i uporednih rješenja triju karika poslovnog sistema: osnivanje, natjecanje i prestanak poslovnih subjekata. Sadržaj knjige podijeljen je u trinaest poglavlja koja reflektiraju značaj osnovnih sastavnica vidljivih iz naslova knjige.

Centralni dio knjige tiče se privrednih društava, odnosno analize svake od pojedinih kategorija poslovnih subjekata, što uključuje prezentiranje malih i srednjih preduzeća i garancijskih fondova, ali i aktueliziranje značaja pojedinih institucija poput Razvojne banke, Instituta za intelektualno vlasništvo i sl. Ovome prethodi dio koji tretira osnivanje poslovnih subjekata, elemente za individualizaciju i zastupanje. Drugi segment tiče se prava konkurencije koje se posmatra zajedno sa nedavno usvojenim rješenjima iz oblasti državnog intervencionizma (državne pomoći). Načini prestanka – stečaj i likvidacija, uz tretiranje statusnih promjena, predstavljaju treći segment knjige. U ovom dijelu dominiraju stečaj, domicilna rješenja, ali i međunarodni aspekt. Na kraju su navedene oblasti značajne za poslovni ambijent: prava industrijskog vlasništva, koncesije, javne nabavke, kao i krivičnopravna odgovornost pravnih osoba, čemu su pridodate relevantne institucije, među kojima je i najmlađa – Vijeće za državnu pomoć.

Autor upućuje i na značaj koji sporazum CEFTA i Privremeni trgovinski sporazum imaju za domaće poslovne subjekte. Ovome treba dodati inkorporiranje u knjigu novih nacionalnih rješenja iz oblasti državne pomoći, ali i uporednih rješenja, iz te i drugih oblasti, poput reorganizacije stečajnog dužnika, odgovornosti pravnih osoba i sl.

Format B5 – 252 strane

Back To Top