skip to Main Content

PRAKTIKUM ZA PARNIČNI POSTUPAK -Novelirani Zakon o parničnom postupku-

139,00 KM

  • cijena-u-eur: 130
SKU: K182 Kategorija:

Opis

Autori:
dr. sci. Muhamed Cimirotić,
sudija Kantonalnog suda u Bihaću

Haso Tajić 

Recenzenti:
Prof. dr Slobodan Stanišić,
advokat

Goran Nezirović,
sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

 

Knjiga „Praktikum za parnični postupak“ je podijeljena u dva dijela, koje su autori organizovali i sistematizovali tako da uspješno koegzistiraju i na svojevrstan način komuniciraju, stavljajući pravničkoj i široj javnosti na uvid i raspolaganje istinsku riznicu znanja i iskustva iz građanskog prava.

Prvi dio knjige su obrasci podnesaka, sudskih odluka i drugih sudskih akata iz svih faza parničnog postupka. Obrasci su izloženi redoslijedom koji prati sistematiku iz (noveliranog) Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. No, kako se taj zakon po svojoj strukturi ne razlikuje bitno od odgovarajućeg zakona u Republici Srpskoj, radi lakšeg korišćenja praktikuma i u Republici Srpskoj uz svaki obrazac naveden je, pored federalnog, i odgovarajući član iz Zakona o parničnom postupku Republike Srpske.

Svaki obrazac sadrži posebne napomene kojima se označava relevantno pravo za konkretnu temu obrasca, zatim citiranje ili pojašnjenje odgovarajućih odredaba Zakona o parničnom postupku ili drugog zakona, a predstavljeni su i novi instituti parničnog postupka koje je Novela unijela (ili vratila) u parnično sudovanje.

Iskustva stečena u izradi sličnih publikacija autori su inkorporisali u brižljivo, sistematično i stručno oblikovane obrasce koji će biti od neprocjenjive vrijednosti i velike pomoći svakom pravnom praktičaru i teoretičaru, upravo iz razloga što su prepoznali mnoga važna sporna pravna pitanja u dosadašnjoj primjeni Zakona o parničnom postupku koja se kao bremenit zadatak svakodnevno postavljaju pred svakog protagonistu parnično-procesne procedure.

Drugi dio je sudska praksa podijeljena po pravnim granama u 16 zasebnih cjelina, a sadrži sentence sudskih odluka i relevantni dio obrazloženja te odluke. Sudska praksa je izabrana iz najnovijih odluka i pravnih stavova Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Kantonalnih sudova Federacije BiH i Okružnih sudova RS.

Organizujući priložene obrasce i relevantnu sudsku praksu pregledno, sistematično, temeljito i stručno, uz precizan sadržaj, autori su na svojevrstan način uspjeli ukazati na mnoga važna sporna pravna pitanja u dosadašnjoj primjeni Zakona o parničnom postupku i građanskog prava uopšte, što daje posebnu vrijednost ovoj knjizi, koja će nesumnjivo pomoći svim subjektima koji procesnim radnjama svakodnevno participiraju i komuniciraju u parničnoj proceduri pred sudovima u Bosni i Hercegovini, te doprinijeti pravičnom suđenju i pravnoj sigurnosti građana u ostvarivanju njihovih pravozaštitnih zahtjeva.

Format B5 – 904 stranice

Back To Top