skip to Main Content

PORODIČNO PRAVO U SUDSKOJ PRAKSI

149,00 KM

NOVO U PRODAJI

  • cijena-u-eur: 140,00
Kategorija:

Opis

Autori:
Doc. dr. sc. Adis Poljić
Dipl. iur. Almir Alispahić

Recenzenti:
Prof. dr. Larisa Velić – Dekanesa Pravnog fakulteta u Zenici
Dr. sc. Muhamed Cimirotić – sudija Kantonalnog suda u Bihaću

Zbirka sadrži praksu iz porodičnog prava kao materijalnog prava, ali i praksu o parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku, čime je predstavljena cjelina u pogledu najrazličitijih sporova iz porodičnog prava i načina njihovog rješavanja u sudskoj praksi.

Svaka odluka je predstavljena tako da je navedena sentenca, osnovni pravni osnov, tj. relevantna zakonska norma na kojoj se temelji donesena odluka, te najvažniji dio iz obrazloženja odluke.

Pored odluka najviših sudova u Bosni i Hercegovini – Ustavnog suda BiH, entitetskih vrhovnih sudova (Federacije Bosne i Hercegovine  i Republike Srpske), kantonalnih i okružnih sudova, zbirka sadrži i odluke najviših sudova Republike Hrvatske, Republike Srbije, Republike Crne Gore, kao i odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

U knjizi je detaljno popisan sadržaj uvrštenih sudskih odluka, što će čitaocima omogućiti jednostavan uvid i pronalaženje odgovarajućih pravnih situacija u okviru pažljivo razvrstanih instituta porodičnog prava.

Ova je zbirka, prije svega, namijenjena sudijama, advokatima, zaposlenicima organa starateljstva, naučno-nastavnim radnicima, ali i svim drugim licima koja učestvuju u rješavanju sporova iz oblasti porodičnog prava ili čiji je predmet interesovanja i istraživanja ova oblast građanskog prava.

Izdanje: 2023. godina
Format: B5 – 913 stranica

Preuzmi sadržaj knjige

Back To Top