skip to Main Content

KOMENTAR ZAKONĂ O UPRAVNIM SPOROVIMA REPUBLIKE SRPSKE – BOSNE I HERCEGOVINE – FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (Ćirilica)

78,00 KM

  • cijena-u-eur: 65
SKU: 000037 Kategorija:

Opis

Autor Strahinja M. Ćurković

Kompozicijski knjiga je sastavljena od pet cjelina. Pored uvodnog dijela u kojem je sažeto dat istorijski osvrt na upravni spor (uz uporedna rješenja u nekim evropskim zemljama) i kraća objašnjenja ovog instituta, prvu cjelinu čini komentar Zakona o upravnim sporovima Republike Srpske, drugu Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine, treću Zakon o upravnim sporovima Federacije BiH, četvrtu Zakon o upravnim sporovima Brčko Distrikta BiH i peti dio prilog u kojem je dat tekst prvog Zakona o upravnim sporovima FNRJ iz 1952. godine i tekst Zakona o upravnim sporovima SFRJ iz 1977. godine radi istorijskog pregleda legislative na ovom području.

Koncept Komentara je nastojanje da se pruže objašnjenja svih zakonskih odredaba zakona o upravnim sporovima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine kako bi se ostvario cilj da sudska praksa na svim nivoima dobije istovjetna objašnjenja pojedinih odredbi navedenih zakona. U tom smislu objašnjenja odredbi zakona su davana u okviru određenih instituta, njihove međusobne povezanosti, različitosti upravnopravne teorije i stavova sudske prakse. Uz pojedine odredbe zakona vršena su upućivanja i na druge odredbe ili odgovarajuće odredbe drugog zakona ukoliko su rješenja identična ili slična.

Komentar je prvo cjelovito djelo ove vrste na prostoru Bosne i Hercegovine i kao takvo zavrijeđuje pažnju kako naučne tako i stručne javnosti i biće od velike koristi ne samo za one koji produbljuju svoja znanja u ovoj oblasti već i za stručnjake iz prakse.

Format B5

Strana 466 (ćirilica)

Back To Top