skip to Main Content

CARINSKI PUTNIČKI INFORMATOR

29,00 KM

Kategorija:

Opis

Autor:

Nermin Ramičević

Recenzenti:
Midhat Salić
Mr. Admir Čoko

Za potrebe putnika, turista i građana koji žele da budu pravilno informisani o carinskoj regulativi u BiH i inostranstvu ovaj vodič predstavlja osnovu upoznavanja carinskog postupka koji omogućava učesnicima u postupku da pravilno, zakonito i sigurno planiraju i ostvare svoje putovanje radi turističkih i poslovnih potreba te svakodnevnog prelaska državne granice BiH i međunarodnih graničnih prelaza koji mogu biti ulazni, tranzitni i izlazni u toku jednog putovanja. Zbog ove činjenice da putnik izlazi te ulazi u različito carinsko područje, knjiga pruža osnovne i temeljite informacije koje mogu da educiraju sve učesnike u carinskom postupku prelaska državne granice, prava i obaveze, te nadzor i kontrolu ručnog i predatog prtljaga, kao i prtljažni prostor prevoznog vozila za privatne potrebe. Ovdje su izdvojeni propisi za putnika koji putuje kao fizička osoba te kao putnik koji nosi robu sa sobom a može poslužiti za potrebe njegove firme ili pravnog subjekta za koga prijavljuje robu u državi boravka. O svakoj temi prvo se obrađuje zakonska regulativa i praksa u BiH te onda u drugim zemljama u kojima najčešće putuju građani BiH.

Na kraju svakog teksta su korisni savjeti putnicima koji mogu da pomognu u bezbrižnom prelasku graničnog prelaza.

U prvom dijelu knjige obrađuje se teme Carinske povlastice, Prenos keša, Carinske zabrane i ograničenja i Privremeni unos iznos robe.

U drugom dijelu knjige obrađuju se specifičnije teme putnika sa diplomatskim statusom te internet kupovina i poštanske pošiljke sa akcentom na međunarodne limite kada putnici iz BiH imaju potrebu da to koriste u inostranstvu.

Na kraju knjige je tema za strane državljane odnosno nerezidente koji imaju pravo na povrat PDV-a te korisni savjeti koji putnici trebaju znati u vezi svojih prava i obaveza kao priprema za put i tokom putovanja koja nisu vezana za carinsku regulativu već za ostale propise koji reguliraju putovanje u inostranstvu.

Format A5 – 256 stranica

 

Back To Top