skip to Main Content

EKSPROPRIJACIJA U PRAKSI

40,00 KM

  • cijena-u-eur: 39
SKU: 000038 Kategorija:

Opis

Autori: prof. dr. Duško Medić i Haso Tajić

Knjiga sadrži sudsku praksu iz oblasti eksproprijacije sistematizovanu u pet cjelina: I) OSNOVNE ODREDBE; II) UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA; III) PRIPREMNE RADNJE ZA EKSPROPRIJACIJU; IV) POSTUPAK EKSPROPRIJACIJE i V) ODREĐIVANJE NAKNADE ZA EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI.

Sudske odluke koje se odnose na navedene cjeline predstavljaju praksu sudova BiH, kao i raniju jugoslovensku i praksu republika bivše države, te praksu Evropskog suda za ljudska prava i sl.

Eksproprijacija ima veliki značaj u našoj državi. Zbog toga je od esencijalnog značaja njeno cjelishodno regulisanje, kao i pravilno pozivanje na sudsku praksu. Upravo je to i bio cilj autorâ, koji su imali na umu potrebu naučne i stručne javnosti za definisanjem različitih elemenata i instituta vezanih za pojam eksproprijacije.

Knjiga će poslužiti stručnjacima i praktičarima ne samo u BiH već i u regionu, kao i onima koji se tek upoznaju sa ovim institutom stvarnog prava.

Format B5 – strana 304

Back To Top