skip to Main Content

ZBIRKA SUDSKIH ODLUKA IZ KRIVIČNOPRAVNE MATERIJE (KNJIGA TREĆA)

149,00 KM

NOVO U PRODAJI!

  • cijena-u-eur: 140
SKU: K-192 Kategorija:

Opis

(KNJIGA TREĆA)

Autori:

Prof. dr. Miodrag N. Simović, sudija Ustavnog suda BiH
Prof. dr. Miloš Babić, sudija Suda BiH
Prof. dr. Vladimir M. Simović, tužilac Tužilaštva BiH

Recenzenti:

Prof. dr. Hajrija Sijerčić – Čolić, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Malik Hadžiomeragić, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH (u penziji)

Knjiga je podijeljena u pet međusobno povezanih dijelova – cjelina koje sadrže načelne stavove, pravna shvatanja i izvode iz referentnih i aktuelnih sudskih odluka nastalih u Bosni i Hercegovini u periodu od 2010. do 2019. godine, kao i praksu Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

Slijedeći redoslijed uređenja i izlaganja pravnih instituta krivičnog materijalnog i procesnog zakonodavstva svih novoa u Bosni i Hercegovini, autori su nastojali da zadovolje kriterijum relevantnosti za sudsku praksu.

Prvi dio sadrži praksu Evropskog suda za ljudska prava, dok drugi dio objedinjuje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Treći i četvrti dio je posvećen krivičnom materijalnom i procesnom pravu sadržavajući najznačajnije odluke Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog odjeljenja suda Brčko Distrikta, te odluke kantonalnih i okružnih sudova, dok je posljedni peti dio posvećen prekršajnom pravu.

Svaka odluka je predstavljena tako da je navedena sentenca, osnovni pravni osnov tj. relevantna zakonska norma na kojoj se temelji donesena odluka te najvažniji dio iz obrazloženja odluke. Kod uvrštavanja i odabira odluka autori su vodili računa o odgovarajućoj teritorijalnoj zastupljenosti sudova, što je vrlo značajno radi sagledavanja prakse pojedinih sudova u primjeni prava.

Zbirka treba dati značajan doprinos i u stvaranju jedinstvene i zakonite prakse sudova u Bosni i Hercegovini, te pokazati kako treba primjenjivati standarde iz Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava.

 

 

Format B5 – 1168 stranica

Back To Top