skip to Main Content

ZAŠTITA LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA U NOVIM UVJETIMA

109,00 KM

NOVO U PRODAJI

  • cijena-u-eur: 100,00
Kategorija:

Opis

Autori:
Prof. dr. sc. Marija Boban
Prof. dr. sc. Jozo Čizmić

Recenzenti:
Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
Prof. dr. Duško Medić, sudija Ustavnog suda Republike Srpske

Pravo na zaštitu ličnih podataka jedno je od osnovnih prava svakoga čovjeka s ciljem zaštite legitimnih interesa građanina (pojedinca) koje se odnosi na sprečavanje i sankcioniranje zloupotrebe ličnih podataka, a zagarantovano je brojnim međunarodnim i nacionalnim propisima svih država.

S druge strane, pravo na pristup informacijama je također ustavna i zakonska kategorija koja jamči pravo svakoga građanina ili pravne osobe na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

Radi o dva jednakovrijedna temeljna ustavna (ljudska) prava koja često u primjeni i ostvarivanju mogu doći u koliziju, odnosno može doći do potrebe da se neko od tih prava u konkretnom slučaju ograniči što svakako treba biti utemeljeno na načelima vaganja  (ljudskih prava) i ravnoteže navedenih ograničenja ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina. Ustav u pravilu ne isključuje vaganje temeljnih (ljudskih) prava i sloboda i ustavnih vrednota. Riječ je o pravima koja zaslužuju jednaku zaštitu te je zadatak sudova postići pravičnu ravnotežu tih prava.

Upravo zbog toga, autori su obuhvatili i objasnili navedene institute (zaštita osobnih podataka, pravo na pristup informacijama, zaštita tajnosti podataka), kako u pojmovnom i sadržajnom smislu, tako i u pogledu relevantnog pravnog okvira kojim se uređuju i štite navedeni instituti.

Autori su ukazali na relevantne međunarodne pravne izvore, prvenstveno Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR), te za ogled relevantne propise Republike Hrvatske kao susjedne državne s istim povijesnim pravnim ishodištem i države članice Europske unije koja je uskladila i ima usklađeno svoje zakonodavstvo na ovom području s pravnom stečevinom i propisima Europske unije.

DETALJAN SADRŽAJ KNJIGE

 

Izdanje: 2021.

Format B5480 stranica

Back To Top