skip to Main Content

KOMENTAR ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

159,00 KM

  • cijena-u-eur: 150
SKU: K179 Kategorija: Oznaka:

Opis

– drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje –

 

Autor:

Prof. dr. sc. Jozo Čizmić

 Recenzenti:

Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

Prof. dr. Senad Mulabdić, sudija Kantonalnog suda u Tuzli

Prof. dr. sc. Alena Huseinbegović, dekanica Pravnog fakulteta
Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

 

Zakon o parničnom postupku je zakon koji u pravnoj praksi koristi najširi krug korisnika. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 27. 10. 2015. godine i na sjednici Doma naroda od 19. 11. 2015. godine usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (dalje – Novela), a objavljen je u „Sl. novinama Federacije BiH“, broj 98/15, od 23. 12. 2015. godine, te je stupio na snagu 31. 12. 2015. godine.

Radi se o opsežnoj Noveli koja sadrži 107 članaka i kojom su odredbe Zakona o parničnom postupku bitno izmijenjene i dopunjene.
Iako je od stupanja na snagu Novele prošlo tek nešto više od sedam mjeseci, držali smo da je nužno već sada prići izradi ovog drugog izdanja Komentara i to iz nekoliko razloga.

Kao prvo, u odredbe FZPP-a unijeli smo nova rješenja iz Novele (tzv. pročišćeni tekst), uz napomenu da se takav integralni tekst može koristiti samo za internu upotrebu i na isti se prilikom službene upotrebe ne može pozivati.

Uz svaki novi, izmijenjeni ili dopunjeni članak dato je komentarsko pojašnjenje, uz izvorno obrazloženje radne skupine, predlagatelja i zakonodavca o razlozima i ciljevima novih rješenja iz Novele, mišljenja drugih autora o sadržaju te odredbe, kao i dostupna stajališta sudske prakse o toj odredbi. U tekst je inkorporirano i oko 400 novih sentenci iz presuda sudova s područja Bosne i Hercegovine, ali i onih iz susjedstva.
Posebno su detaljno prikazani novi instituti parničnog postupka koje je Novela unijela (ili vratila) u parnično sudovanje (suđenje u razumnom roku, izberiva mjesna nadležnost za potrošače, rješavanje spornog pravnog pitanja, dostava putem pretinaca u sudu, isključenje sudaca, intervencijski efekt presude, tonsko snimanje postupka, zastoj i obustava postupka, kolektivna zaštita prava i interesa i dr.).

Intervencija je izvršena i u komentarskim bilješkama uz članke koji se nisu mijenjali i dopunjavali Novelom.
U tekstu pridodani prilozi („Tumač kratica“, „Popis literature“ i „Kazalo pojmova“) koji bi čitateljima trebali olakšati korištenje i snalaženje u primjeni Komentara, također su značajnije dopunjeni.

Konačno, prvo izdanje je objavljeno prije 6 godina i odavno je rasprodano pa je i to jedan od razloga koji su nas potaknuli da već sad priđemo izradi drugog izdanja Komentara.
Napominjemo i da je u Republici Srpskoj 2013. godine donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, broj 61/13 od 19. 7. 2013.)
Odredbe Novele ZPP RS i Novele FZPP-a su gotovo identične, uz neznatne pojmovne, jezične i nomotehničke razlike, te razlike uvjetovane drukčijom organizacijom i nazivljem u pravosudnim sustavima entiteta. U tom smislu, u bilješkama su citirani oni članci Novele ZPP RS koji se po svom sadržaju razlikuju od njima odgovarajućih članaka FZPP-a. Stoga će se ovaj Komentar na analogni način moći koristiti i u parničnom sudovanju na području Republike Srpske.

 

Format B5 – cca. 1400 strana

 

Back To Top