skip to Main Content

TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA I VRIJEDNOST PREDMETA SPORA – sa sudskom praksom –

79,00 KM

NOVO U PRODAJI

  • Cijena u eurima: 70,00
SKU: K 184 Kategorija:

Opis

Autor:

dr. sci. Adis Poljić 

Recenzenti:

prof. dr. Senad Mulabdić,
sudija Vrhovnog suda Federacije BiH
i
dr. sci. Muhamed Cimirotić,
sudija Kantonalnog suda u Bihaću

Knjiga je podijeljena u dva dijela. Prvi dio se odnosi na troškove parničnog postupka koji su samo jedan od zahtjeva o kojima sud odlučuje u toku parničnog postupka. Iako nisu tužbeni zahtjev, često je odlučivanje o troškovima parničnog postupka složenije od odlučivanja o tužbenom zahtjevu.

Drugi dio knjige se odnosi na vrijednost predmeta spora kao obaveznog elementa tužbe koji označava ekonomsku vrijednost subjektivnog prava koje se štiti u postupku, izraženom u novcu u vrijeme podizanja tužbe. Potreba da se subjektivna prava izraze u novcu zahtijeva različita pravila za određivanje vrijednosti predmeta spora, zavisno od prava koje je predmet parničnog postupka.

Navedeni instituti parničnog postupka međusobno su povezani na način da vrijednost predmeta spora najčešće utiče na odlučivanje o troškovima parničnog postupka. Njihova međusobna povezanost i nužnost pravilne primjene za donošenje ispravne odluke o troškovima parničnog postupka, uticala su da budu zajedno analizirani. Potpuno razumijevanje troškova parničnog postupka i vrijednosti predmeta spora u velikoj mjeri olakšava zakonito vođenje parnice.

Metodološki, konceptualno i stilski knjiga je napisana tako da čitaocu daje potpunu i jasnu predstavu o institutima troškova parničnog postupka i vrijednosti predmeta spora. Korištena je relevantna literatura i propisi. Autor analizira i obrazlaže stavove, zaključke ili kritike jasnim i razumljivim izražavanjem. Na kraju svake analize teme nekog poglavlja, autor iznosi uvjerljivu argumentaciju utemeljenu na stavovima pravne doktrine o pitanjima koja se u praksi otvaraju kao nedorečena ili diskutabilna, te analizira sudsku praksu i zakonske odredbe koje se u praksi različito tumače ili primjenjuju.

Posebna vrijednost ove knjige je obimna sudska praksa. Sadržano je preko 400 odluka najviših sudova Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije, Crne Gore i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Knjiga je namijenjena sudijama, advokatima, pravobraniocima, pravnicima pravnih subjekata, naučnonastavnim radnicima, kao i svim drugim licima koja učestvuju u parničnom postupku.

Format B5 – 366 strana

SADRŽAJ KNJIGE

Back To Top