skip to Main Content

REVIZIJA UČINKOVITOSTI U JAVNIM PODUZEĆIMA

39,00 KM

  • cijena-u-eur: 35
Kategorija:

Opis

Autori:

doc. dr. sc. Dijana Vuković
doc. dr. sc. Ivana Pavić
prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer

Recenzenti:

prof. dr. sc. Boris Tušek
prof. dr. sc. Lajoš Žager

Knjiga prikazuje reviziju učinkovitosti u javnim poduzećima kao složen proces temeljen na standardima, propisima i zakonima. Pristup promatranoj problematici je egzaktan i analitičan te obuhvaća relevantne propise i publikacije. Učinkovito poslovanje javnih poduzeća je od iznimnog značaja za cjelokupno gospodarstvo i ona mogu biti pokretač pozitivnih promjena u društvu. Javna poduzeća trebaju pružiti pravnu i financijsku sigurnost i predvidivost u svom djelovanju, nepristranost i transparentnost u pružanju usluga, odgovornost za rezultate, profesionalnost, ekonomičnost i učinkovitost u postizanju ciljeva. Bitno je da javna poduzeća posluju učinkovito i uspješno, kako bi kvalitetno mogla zadovoljiti svoje korisnike. Poduzeća u državnom vlasništvu trebaju poštivati visoke standarde transparentnosti, te bi financijskim izvještavanjem trebala zadovoljiti potrebe javnosti za kvalitetnom informacijom. Financijski izvještaji javnih poduzeća pružaju javnosti informacije o trendovima i novijim dostignućima u prosperitetu javnih subjekta, te o rasponu njegovih aktivnosti. U skladu s tim, ova knjiga prikazuje na koji način državna revizija, odnosno revizija učinkovitosti utječe na učinkovito i uspješno poslovanje javnih poduzeća.

Ova knjiga je namijenjena kolegijima iz područja revizije i računovodstva na višim preddiplomskim i postdiplomskim razinama, stručnjacima, regulatornim tijelima, istraživačima, ovlaštenim računovođama, eksternim i internim revizorima, ovlaštenim procjeniteljima, stečajnim upraviteljima, te ostalim korisnicima koji se žele upoznati sa teorijom i praksom revizije učinkovitosti.

Format B5 – 192 stranice

Back To Top