skip to Main Content

PRIRUČNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE ZAKONA I DRUGIH PROPISA U FEDERACIJI BiH

64,00 KM

  • Cijena u eurima:: 50,00
Kategorija:

Opis

Autor:

Milenko Lepušina, dipl. pravnik 

Recenzenti:

Goran Ratković, dipl. pravnik
Srđan Mikić, dipl. pravnik
pomoćnici direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije

Izrada propisa (zakona, uredbi, odluka, pravilnika, uputstava, statuta, itd.) predstavlja složenu pravnu djelatnost koja obuhvata niz pravno – tehničkih pravila, principa i postupaka (metoda).

U tom smislu svaki propis, zavisno od obima i složenosti materije koja se uređuje, mora imati određenu strukturu sa jasno i precizno definisanim sadržajem pitanja koja se u pojedinim strukturnim dijelovima propisa uređuju, što u značajnoj mjeri utiče na pravilnu primjenu propisa u praksi, kao i na ostvarivanje ciljeva koji se njegovim donošenjem žele postići.

Pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/14), prvi put su formalno utvrđena odgovarajuća pravno – tehnička pravila i postupci kojih su se dužni pridržavati nosioci normativnih poslova prilikom pripreme zakona i drugih propisa u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, a čija se primjena preporučuje i nosiocima tih poslova u kantonima, opštinama i gradovima.

U Priručniku o sadržaju i načinu izrade zakona i drugih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine, autor je na stručan, sveobuhvatan i pristupačan načn obradio i iscrpno objasnio sva pitanja vezana za proces izrade zakona i drugih propisa na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U prvom dijelu priručnika obrađena su pitanja iz propisa koji se odnose na planiranje izrade propisa, postupaka procjene uticaja propisa, te pravila za učešće zainteresirane javnosti u izradi propisa. Nakon toga, autor je u ostalim dijelovima na detaljan način obradio sva nomotehničkih pitanja iz naprijed navedenih Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa, uz istovremeno navođenje odgovarajućih praktičnih primjera, što u znatnoj mjeri doprinosi lakšem i pravilnijem razumijevanju tih pitanja.

Format B5 – 316 stranica

Back To Top