skip to Main Content

PRAKTIKUM ZA IZVRŠNI POSTUPAK – Obrasci, pojašnjenja i sudska praksa –

149,00 KM

NOVO U PRODAJI!

  • cijena-u-eur: 140
Kategorija:

Opis

Autor:
dr. sci. Muhamed Cimirotić,
sudija Kantonalnog suda u Bihaću

Recenzenti:
Goran Nezirović,
sudija Vrhovnog suda Federacije BiH
Prof. dr. Slobodan Stanišić,
advokat i profesor Fakulteta pravnih nauka Panevropskog Univerziteta “Apeiron” u Banja Luci

Sudski izvršni postupak je oblik pružanja pravne zaštite kojim se, u biti, dovršava, finalizira konačna i cjelovita pravna zaštita započeta u drugim postupcima koji su prethodili izvršnom.

Knjiga „Praktikum za izvršni postupak“ je podijeljena u tri dijela koji su sistematizovani tako da uspješno koegzistiraju i na svojevrstan način komuniciraju, stavljajući pravničkoj i široj javnosti na uvid i raspolaganje istinsku riznicu znanja i iskustva iz građanskog izvršnog prava.

Prvi dio su obrasci podnesaka i sudskih odluka. Svaki obrazac sadrži napomene kojima se označava relevantno pravo za konkretnu temu obrasca, zatim citiranje ili pojašnjenje odgovarajućih odredaba Zakona o izvršnom postupku ili drugog zakona, kao i pravne stavove odnosno mišljenje autora.

Drugi dio je sudska praksa iz izvršnog postupka i mjeničnog prava sudova u Bosni i Hercegovini, koja je na više od 550 stranica sistematizovana prema institutima Zakona o izvršnom postupku i Zakona o mjenici. Primjeri odluka iz sudske prakse sadrže: naziv sentence sa oznakom člana relevantnog zakona, tekst sentence odluke u kojoj je izražen određen stav suda po nekom pravnom pitanju, izvod iz obrazloženja odluke, te naziv suda, broj odluke i datum donošenja.

Treći dio su prilozi, odnosno cjelovit tekst Zakona o izvršnom postupku i Zakona o mjenici, te izvodi iz zakonâ koji su najuže vezani za sudski izvršni postupak – Porodični zakon, Okvirni zakon o zalozima, Zakon o upravnom postupku i Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima.

Struktura Praktikuma čitaocu daje cjelovitu predstavu izvršnog postupka čineći mu dostupnim sve ono što je potrebno za prakticiranje ovoga sudskog postupka.

Knjiga je namijenjena sudijama, advokatima, pravobraniocima, pravnicima u privrednim društvima i drugim poslovnim subjektima, naučnonastavnim radnicima, kao i svim drugim licima koja su zainteresirana za sudski izvršni postupak.

SADRŽAJ

FORMAT: B5 – 924 stranice
Godina izdanja 2022.

 

 

Back To Top