skip to Main Content

NOTAR, NEKRETNINE I PRIVREDNA DRUŠTVA

50,00 KM

SKU: 000096 Kategorija:

Opis

Autor: Dr Predrag Baroš, advokat

Uvođenje notara u pravni sistem Bosne i Hercegovine izazvalo je mnogobrojne rasprave i polemike, prevashodno zbog načina na koji je zakonodavac uredio nadležnosti notara.
Monografija upravo nastoji da sveobuhvatnom analizom usvojenog zakonskog rješenja na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i analizom njegove praktične primjene, ponudi odgovor na sljedeća pitanja:
• da li je zakonodavac u Bosni i Hercegovini na odgovarajući način uredio nadležnosti notara,
• da li usvojeno zakonsko rješenje ima uporište u tradiciji,
• da li su notari svojim radom opravdali ukazano im povjerenje,
• da li je rad notara doprinio povećanju pravne sigurnosti,
• da li je teza notara kao nepristrasnog pružaoca pravnih usluga koji štiti interese obe ugovorne strane, neupitna,
• da li uopšte ima potrebe za tolikim stepenom formalizma prilikom zaključenja određenih svakodnevnih pravnih poslova.
Monografija ipak najveći značaj posvećuje ulozi notara u pravu privrednih društava.
Značaj teme takođe se ogleda u tome, što ista u domaćem pravu nije monografski obrađena, pa bi samim tim rad trebao da ima veću praktičnu vrijednost, posebno što isti analizira veliki broj prikupljenih praktičnih primjera.

Format: B5 – 305 stranica

Back To Top